Geschreven door  dinsdag 06 november 2018 12:18

De situatie omtrent de duels tussen ADO Den Haag en Ajax blijft onveranderd. Dat betekent dat er geen supporters van de bezoekende club aanwezig zullen zijn bij de onderlinge wedstrijden tussen deze twee clubs. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft dit dinsdag besloten, na lang en uitvoerig overleg met diverse betrokken partijen.

In de toelichting op haar besluit stelt de burgemeester dat er ondanks een aantal goede en lange gesprekken tussen deze betrokken partijen bleek dat het draagvlak bij de supporters van ADO Den Haag beperkt is, zowel voor het bezoeken van de wedstrijd in Amsterdam als voor het ontvangen van Ajax-fans in Den Haag. Burgemeester Krikke laat verder in haar toelichting het volgende weten:

“Vanuit mijn verantwoordelijkheid heb ik steeds als basisvoorwaarde gesteld dat een veilig verloop van de wedstrijd mogelijk moet zijn zonder buitensporige maatregelen en extreme politie-inzet. Nog los van de capaciteitsproblemen bij de politie, zit er een grens aan wat ik maatschappelijk verantwoord vind voor het organiseren van een voetbalwedstrijd.
Grondig onderzoek ter voorbereiding op ADO Den Haag-Ajax leert dat voor een veilig verloop die inzet zou neerkomen op buitensporig veel agenten.
Uiteindelijk is het aan mij om een besluit te nemen. En ik erken heel eerlijk: het is een razend ingewikkeld dilemma. Twee zaken zijn voor mij doorslaggevend. Het ontbreekt bij de supporters aan voldoende draagvlak. En ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd. Dat is aan de stad en de inwoners niet uit te leggen.”

ADO Den Haag respecteert het besluit van de Haagse burgemeester. Algemeen Directeur Mattijs Manders: “Wij zijn vanmiddag van het besluit op de hoogte gebracht. Duidelijk is dat de burgemeester de voor- en tegenargumenten tegen elkaar heeft afgewogen en is, na lang wikken en wegen, tot dit weloverwogen besluit gekomen. We respecteren en begrijpen de beslissing die genomen is. Zeker als blijkt dat een ordentelijk verloop van de wedstrijd niet zomaar gegarandeerd kan worden. Voor een ander besluit blijkt op dit moment geen of onvoldoende draagvlak."

De ontmoetingen tussen ADO Den Haag en Ajax staan dit seizoen voor zondag 2 december 2018 (uit) en zondag 24 februari 2019 (thuis) op de kalender.

Klik hier voor de volledige toelichting van Burgmeester Krikke.