Geschreven door  dinsdag 27 november 2018 10:36

Sneller dan verwacht heeft ADO Den Haag, mede dankzij de Chinese grootaandeelhouder United Vansen, stappen gezet in de richting van financieel herstel. Hoewel het boekjaar 2017-2018 nog verlieslatend is afgesloten, is dit verlies beduidend lager dan vorig jaar zomer gebudgetteerd.

Dankzij een constructieve samenwerking met China en de in het vooruitzicht gestelde kapitaalinjecties van de grootaandeelhouder heeft ADO Den Haag in alle rust kunnen bouwen aan een sterke selectie, een stabielere organisatie en een verbetering van de financiële basis. Een basis waarop de komende jaren verder kan worden gebouwd aan een gezond en succesvol ADO Den Haag.

Over het verslagjaar 2017-2018 is een bedrijfsresultaat geboekt van 3,1 miljoen euro negatief. Dit resultaat ligt in lijn met het voorgaande jaar, maar is duidelijk beter dan de begroting van 4,5 miljoen euro negatief. De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van vorig seizoen met 5 procent gestegen; naar 16 miljoen euro. De kosten hebben echter een gelijke trend, als gevolg van het versterken en uitbreiden van de selectie. Het garantievermogen stond na het boekjaar 2017-2018 op 1,2 miljoen euro en er was een saldo van 1,9 miljoen euro aan liquide middelen aan het einde van dit seizoen.

Mede dankzij het sportief succesvolle seizoen 2017-2018 zullen in 2018-2019 de bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat naar verwachting verder stijgen. ADO Den Haag leeft weer in de regio Haaglanden en daarbuiten. Sponsoren willen weer verbonden zijn met de club. Tevens zullen door een hogere klassering op de ‘10 jaar ranglijst’ de mediagelden omhoog gaan. Afgelopen seizoen is een start gemaakt met de verbouwing van de hospitality ruimtes en een verbetering van de catering, de verkooppunten en het betaalsysteem in het Cars Jeans Stadion. Ook begint het beloftenelftal haar vruchten af te werpen, wat onderstreept wordt door het aantal talenten dat reeds een contract tekende. Tenslotte zullen de transferinkomsten omhoog gaan, onder meer door de transfer van Bjørn Johnsen. ADO Den Haag blijft een opleidingsclub en zal dus blijven streven naar het opleiden en laten debuteren van talenten uit de Haagse regio.

Ondanks het vertrouwen zal ADO Den Haag bij het uitblijven van transferresultaten ook voor het jaar 2019-2020 nog deels afhankelijk zijn van de Chinese grootaandeelhouder. Deze heeft hiertoe bereidheid getoond en toegezegd de middelen ter beschikking te stellen. United Vansen hecht eraan te blijven benadrukken dat ze aandeelhouder is van ADO Den Haag voor de lange termijn.